Newsy i Wydarzenia

stale: Zapisz się na newsletter o wydarzeniach i o nowościach na stronie

do uzgodnienia: Rozmowa na Skype z Enenną

zobacz wszystkie »

Nowości na stronie

10 czerwca 2019 Dodana nagrana medytacja w lekturach po polsku

8 czerwca 2019 Dodany link, uporządkowane lektury, usunięte wydarzenie, dodana lektura po polsku i po angielsku

11 marca 2019 Drobne zmiany w

20 lutego 2019 Dodana lektura po polsku, uaktualnione wydarzenia i linki

9 grudnia 2018 Głębokie zmiany w tekście o tradycjach

zobacz wszystkie »

Kilka słów o:

Tematem tej strony jest wicca, neopogańska inicjacyjna religia misteryjna (inicjacyjna... więcej »

Dziękuję twórcy grafiki oraz Arimowi, twórcy silnika strony.

Grom, umysł doskonały

Wysłała mnie moc

i przybyłam do tych, co nade mną rozmyślają,
znalazłam się wśród tych, co mnie szukają.
Spójrzcie na mnie, ci, co nade mną rozmyślacie,
słuchacze, słuchajcie mnie.
Ci, którzy na mnie czekacie, przyjmijcie mnie do siebie.
Nie odpędzajcie mnie od siebie.
Niech ani wasz głos, ani słuch mnie odtrąca.
Poznajcie mnie zawsze i wszędzie. Strzeżcie się!
Poznajcie mnie.
Gdyż jestem pierwszą i ostatnią.
Jestem czczoną i pogardzaną.
Jestem dziwką i świętą.
Jestem żoną i dziewicą.
Jestem i córką.
Jestem ciałem mojej matki.
Jestem jałowa 
i wielu mam synów.
Wspaniałe jest moje wesele
i nie wzięłam nikogo za męża. 
Jestem położną i tą, która nie rodzi.
Jestem ukojeniem mych bóli porodowych.
Jestem panną młodą i panem młodym,
i to mój mąż mnie spłodził.
Jestem matką swego ojca
i siostrą swego męża,
a on jest moim potomstwem.
Jestem niewolnicą tego, który mnie przygotował.
Jestem władczynią mego potomstwa.
Ale to on począł mnie przed czasem w narodziny.
I on jest moim potomstwem w (wyznaczonym) czasie,
a moja moc z niego jest.
W jego młodości jestem laską jego mocy,
a on jest kijem w mojej starości.
Dzieje się ze mną cokolwiek on chce. 
Jestem ciszą, co jest niepojęta,
i myślą, którą często się pamięta.
Jestem głosem o zwielokrotnionym brzmieniu  
i słowem, które wiele razy się pojawia.
Jestem wymówieniem swego imienia.
Czemu wy, co mnie nienawidzicie, kochacie mnie,
i nienawidzicie ci, co mnie kochacie?
Wy, którzy się mnie wypieracie, wyznajecie mnie, 
a wy, którzy mnie wyznajecie, wypieracie się mnie. 
Wy, którzy mówicie o mnie prawdę, kłamiecie,
a wy, którzy o mnie kłamaliście, mówicie o mnie prawdę.
Wy, którzy mnie znacie, nie znajcie mnie,
a ci, którzy mnie nie znali, niech mnie poznają.

Gdyż jestem wiedzą i niewiedzą.

Jestem bezwstydna; jestem zawstydzona.

Jestem siłą i jestem strachem.

Jestem wojną i pokojem.

Baczcie na mnie.

Jestem zniesławiona i wielka.

baczcie na moje ubóstwo i bogactwo.

Nie wynoście się ponad mnie, gdy wygnana jestem na ziemię,

 i znajdziecie mnie w tych, którzy nadejdą.

Nie patrzcie na mnie na gnojowisku
ani nie odchodźcie, zostawiając mnie na wygnaniu,
a odnajdziecie mnie w królestwach.
Nie patrzcie na mnie, gdy wygnana jestem wśród tych, co są
zniesławieni i na ostatnich miejscach,
ani nie śmiejcie się ze mnie.
I nie wyganiajcie mnie pośród tych, których brutalnie zabito.
Ale ja, jam jest współczująca i jam jest okrutna.
Strzeżcie się!
Nie nienawidźcie mego posłuszeństwa
i nie kochajcie mego opanowania.
W mojej słabości nie porzucajcie mnie,
i nie bójcie się mojej mocy.
Dlaczego bowiem pogardzacie mym strachem
i przeklinacie dumę?
Ale ja jestem tą, która jest we wszelkim lęku
i siłą w drżeniu.
Jestem tą, która jest słaba,
i dobrze się mam, będąc w miejscu przyjemnym.
Jestem bezmyślna i jestem mądra.
Dlaczego nienawidziły mnie wasze rady?
Gdyż będę milcząca między tymi, co są milczący,
i pojawię się i przemówię.
Dlaczego więc nienawidzicie mnie, o Grecy?
Bo jestem barbarzynką między barbarzyńcami?
Gdyż jestem mądrością Greków
i wiedzą barbarzyńców.
Jestem osądem Greków i barbarzyńców.
Mój obraz jest wielki w Egipcie
i nie mam obrazu wśród barbarzyńców.
Jestem tą, której wszędzie nienawidzono
i tą, którą wszędzie kochano.
Jestem tą, którą nazywają Życiem,
a wy nazwaliście śmiercią.
Jestem tą, którą nazywają Prawem,
a wy nazwaliście Bezprawiem.
Jestem tą, którą ścigaliście,
i którą pojmaliście.
Jestem tą, którą rozproszyliście,
i którą zebraliście razem.
Jestem tą, przed którą się wstydziliście,
i byliście wobec mnie bezwstydni.
Jestem tą, która nie ma swojego święta,
i tą, której świąt jest wiele.
Ja, ja jestem bezbożna,
i ja jestem tą, której Bóg jest wielki.
Jestem tą, nad którą rozmyślaliście
i pogardziliście mną.
Jestem nieuczona,
i uczą się ode mnie.
Jestem tą, którą pogardziliście,
i rozmyślacie nade mną.
Jestem tą, przed którą się ukryliście
i pojawiacie się przede mną.
Ale kiedy się ukrywacie,
sama się pojawiam.
Gdyż kiedy się pojawiacie,
ja sama się przed wami ukryję.
Ci co [...] do [...] bezmyślnie [...].
Przyjmijcie mnie[... rozumiejąc] ze smutku
i przyjmijcie mnie do siebie ze zrozumieniem i smutkiem.
Przyjmijcie mnie do siebie z miejsc brzydkich i w ruinach,
bierzcie z tych, co są dobre mimo brzydoty.
Ze wstydu przyjmijcie mnie do siebie bezwstydnie;
i wygnajcie bezwstyd i wstyd
z mego ciała, które jest w was.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie znacie
i którzy znacie moje ciało,
i niech będą wielcy pośród małych stworzeń.
Przyjdźcie ku dzieciństwu
i nie pogardzajcie nim, bo jest małe i nieznaczne.
I nie oddzielajcie wielkiego od małego,
gdyż małość jest znana jest ze swej wielkości.
Czemu przeklinacie mnie i czcicie?
Zraniliście i okazaliście łaskę.
nie oddzielajcie mnie od pierwszych, których poznaliście.
I nie odrzucajcie nikogo ani nie odtrącajcie
[...] odrzucacie i nie [... znacie] go.
[...].
Co jest moje[...].
Znam pierwszych a ci po nich znają mnie.
Ale jestem umysłem[...] i resztą[...].
Jestem przedmiotem swoich poszukiwań,
i znaleziskiem dla tych, którzy mnie szukają,
władzą tych, którzy o mnie pytają
i mocą mocy mojej wiedzy
o aniołach wysłanych na moje słowo,
i o bogach,
i o duchu każdego mężczyzny, który trwa we mnie 
i o kobietach, które we mnie są.
Jestem szanowaną i wychwalaną ,
i lekceważoną pogardliwie.
Jestem pokojem,
i przeze mnie nadeszła wojna.
Jestem cudzoziemką i obywatelką.seaso
Jestem substancja i bez substancji.
Ci bez związku ze mną nie znają mnie,
a ci z mej substancji znają mnie.
Bliscy mi nie wiedzą o mnie,
a dalecy ode mnie poznali mnie.
W dzień gdy jestem blisko ciebie, jesteś daleko ode mnie
a w dzień, gdy jestem od ciebie daleko, jestem blisko ciebie.
[Jestem ...] wewnątrz.
[Jestem...] natury.
Jestem [...] tworzenia duchów.
[...] prośba dusz.
Jestem panowaniem i nieopanowanym.
Jestem jednością i rozstaniem.
Jestem trwaniem i rozstaniem.
Jestem na nizinach
a wspinają się ku mnie.
Jestem osądzeniem i uniewinnieniem. 
ja, jam jest bez grzechu
a źródło wszelkiego grzechu ode mnie pochodzi..
Jestem pożądaniem na zewnątrz
a wewnątrz mnie jest powściągliwość..
Słyszę to, co jest każdemu dostępne
i mowę. której nie można pojąć.
Jestem niemową, która nie mówi,
i wielka jest mnogość słów moich.
Słuchajcie mnie w łagodności i poznajcie mnie w szorstkości.
Jestem tą, która krzyczy, 
i rzucona jestem na ziemię.
Przygotowuję chleb a w nim mój zamysł. 
Jestem wiedzą o swym imieniu. 
Jestem tą, która krzyczy,
i słucham.
Pojawiam się i [...] kroczę w [...] pieczęć mego [...].
Jestem [...] obrona [...].
Jestem tą, którą zwą Prawdą 
i niesprawiedliwością [...].
Czcicie mnie [...] i szepczecie przeciwko mnie.
Ci, którzy jesteście zwyciężeni, osądźcie (tych, co was zwyciężyli)
zanim wydadzą przeciw wam sąd,
bo sędzia i stronniczość są w was.
Jeśli ten was potępi, kto was uniewinni?
Lub jeśli was uniewinni, kto was wtrąci do więzienia?
Bo co wewnątrz was jest poza wami,
a ten kto formuje was na zewnątrz
jest tym, kto ukształtował wasze wnętrze.
Co widzicie poza sobą, widzicie wewnątrz siebie,
jest widoczne i to wasza szata.
Słuchajcie mnie, słuchacze
i poznajcie moje słowa, którzy mnie znacie.
Jestem słuchem, który wszystkiemu jest dostępny,
jestem niepojętą mową. 
Jestem nazwą dźwięku
i dźwiękiem nazwy.
Jestem znakiem litery
i godłem oddziału.
I ja [...].
(brak trzech linijek)
[...] światło [...].
[...] słuchacze [...] wam
[...] wielka moc.
i [...] nie zmieni imienia.
[...] temu, kto mnie stworzył.
I wypowiem jego imię.
Spójrzcie na jego słowa
i wszystkie zebrane pisma.
Baczcie więc, słuchacze
i wy także, anioły i ci, których przysłano,
i wy duchy, które powstałyście z martwych.
Gdyż jestem tą, która jedyna istnieje
i nie mam nikogo, kto by mnie osądził.
Gdyż wiele jest rozkosznych form, w których są liczne grzechy, 
i niepowściągliwość,
i niegodne namiętności,
i ulotne przyjemności,
którym (ludzie) się oddają, aż wytrzeźwieją 
i odchodzą w miejsce odpoczynku.
I tam mnie znajdą,
i żyć będą,
i już nie umrą.

 

         Tekst na podstawie wersji angielskiej "The Nag Hammadi Library" pod redakcją Jamesa M. Robinsona, tłumaczenie Enenny.